Darmowa dostawa od 500,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności intymny.eu

  1. Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez E-mediacom Łukasz Świętochowski z siedzibą w 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Andriollego 16, (dalej zwanego Administratorem) – właściciela sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem intymny.eu (dalej zwanego Sklepem internetowym).

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego i dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest E-mediacom Łukasz Świętochowski z siedzibą w 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Andriollego 16.

  1. Jakie dane zbiera Administrator podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Administrator pobiera od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem prowadzonego Sklepu internetowego oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie:

1) nazwisko i imię,

2) adres do korespondencji

3) adres poczty elektronicznej,

4) numer telefonu.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zakupów w Sklepie internetowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością dokonania zakupów w sklepie internetowym. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem internetowym wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego przed zawarciem danej umowy.

  1. Jakie są podstawy przetwarzania danych i przez jaki okres dane będą przetwarzane?

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu wystawiania dowodów księgowych, oraz na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych (wysyłka newslettera e-mail).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do preferencji Klienta. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Klienta na podstawie profilowania, o których mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator będzie przechowywał dane osobowe Klienta zarejestrowanego do momentu wyrażenia przez Klienta woli usunięcia konta w sklepie, jednak nie krócej niż do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  1. Jakie prawa przysługują Klientom i jak z nich skorzystać?


Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Sklepu internetowego, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: lukasz.minsk@gmail.com.

Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego Klient prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Jakie dane zbiera Administrator w sposób automatyczny podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu ?

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze strony, na której osadzony jest Sklep internetowy. Przeczytaj szczegółowe informacje o plikach cookies.

  1. Marketing Sklepu Internetowego.

O ile Klient wyraził na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów intymny.eu. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych wiadomości e-mail wysyłanych przez Administrator wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i osobno wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

  1. Komu Administrator udostępnia dane osobowe Klientów?

Odbiorcami danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora jest IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 30, 71-064 Szczecin – właściciel platformy internetowej, na której osadzony jest Sklep internetowy, z którym to podmiotem Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. W szczególności Administrator może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących podmiotów: Poczta Polska, firma kurierska GLS, W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, w szczególności systemowi płatności PayU. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Odbiorcą danych Klienta jest także biuro rachunkowe świadczące dla Administratora usługi księgowo-rachunkowe.

  1.  Środki techniczne i obowiązki Klientów

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia zasad ochrony danych. Administrator stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu internetowego w celu ochrony danych Klientów. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami Klienci nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Należy pamiętać, że Administrator nie zwraca się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na w Sklepie internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym zaleca się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego.

  1. Kontakt z Administratorem

We wszelkich sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lukasz.minsk@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Andriollego 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki oraz telefonicznie pod numerem 604-949-283. 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane w skrócie: „RODO”.

 

pixel